Inloggen

PCB 't Bolwerk

preview
Weekbrief 35
Avond4daagse

Leerlingen van 't Bolwerk hebben zich massaal ingeschreven voor de avond4daagse. Wat ontzettend leuk! Tijdens de avond4daagse zullen de scholen limonadeposten neerzetten. De kinderen die 5 km lopen zullen elke avond een post van 't Bolwerk tegenkomen. Omdat de routes van de 3 en de 10 km niet (altijd) langs de limonadeposten van de 5 km komen, hebben we daar een andere oplossing voor bedacht.

 

  • Leerlingen die 3 km lopen:
    • Op dinsdag en vrijdag kan de 3 km worden gelopen. Deze leerlingen mogen op dinsdag bij meester Geerten een pakketje met wat te drinken en iets lekkers komen ophalen. Op vrijdag komen zij wel bij een limonadepost van 't Bolwerk.
  • Leerlingen die de 10 km lopen:
    • Op woensdag en donderdag komen zij niet langs een limonadepost van 't Bolwerk, zij mogen op die dagen op school bij meester Geerten een pakketje met drinken en iets lekkers ophalen.

We wensen iedereen heel veel plezier bij de 50ste editie van de Leiderdorpse avond4daagse!

 

fvcqefre

 

Praktisch verkeersexamen groep 7

Vorige week heeft groep 7 meegedaan aan het praktisch verkeersexamen.

Alle leerlingen hebben hun best gedaan om zo veilig mogelijk te fietsen.

Er zijn nog wel wat aandachtspunten, zoals achterom kijken en je hand uitsteken als je de bocht om gaat.

Toch zijn alle leerlingen geslaagd. Goed gedaan!!!!

 

rgaer

 

vSfs

 

Groep 5 gaat de sloot in.....

Vorige week is groep 5 op bezoek geweest bij het MEC ( milieu educatief centrum) Ze hebben in de Houtkamp op twee verschillende plekken waterdiertjes gevangen en bekeken. De leerlingen hebben aan de hand van zoekkaarten onderzocht  of ze iets kunnen zien/vertellen over het verschil in waterkwaliteit van de twee sloten. Na afloop hebben we onze bevindingen besproken. Wat een leuke en leerzame middag!

 

gbfzx

Schooljudo

Sinds de meivakantie zijn alle groepen weer begonnen met judolessen. Elke dinsdag en donderdag hijsen leerlingen zich in een echt judopak en gaan ze met hun klasgenoten de mat op. Op dinsdag is judo leraar Peter er en op donderdag Eric. Wat een leuke en waardevolle lessen zijn dit!

 

gbsrtgbsar

Belangrijke data
1 juni t/m 17 juni - CITO leerlingvolgsysteem toetsen groep 3 t/m 7
21 juni t/m 24 juni - Avond4daagse Leiderdorp
1 juli - Schoolfeest
5 juli - Musical groep 8
6 juli - 10.00 uur uitzwaaien groep 8
8 juli - 12.00 uur start zomervakantie voor alle groepen!!
 

 

dfbvdf