Inloggen

PCB 't Bolwerk

preview
Weekbrief 0
Welkom!!
Beste ouders/verzorgers,
 
Hopelijk heeft u allen een fijne zomer(vakantie) achter de rug.
 
Maandag gaat de school weer open en hopen we alle leerlingen vrolijk, gezond en uitgerust te mogen begroeten. We kijken ernaar uit iedereen weer te zien!
 
Brief PCBO
In de bijlage vindt u een brief van het bestuur en de directies van de PCBO-scholen over de start van het nieuwe schooljaar, met het oog op de coronamaatregelen. Hierin worden onder meer de regels waaraan we ons (blijven) houden genoemd.
 
Ventilatie
Er is de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor de ventilatie op scholen. In de bijgevoegde brief wordt hier ook over gesproken. Het is goed u te kunnen melden dat 't Bolwerk komende weken voorzien gaat worden van CO2 meters in elk lokaal. Verder zullen we het hele jaar door met open ramen blijven ventileren. 
 
Praktisch
Voor een goed begin, hieronder wat praktische zaken:
 
  • We gaan, net als voor de vakantie, weer verspreid over de verschillende toegangsdeuren naar binnen. Alle kinderen worden bij het hek afgezet. Ouders mogen helaas het schoolplein nog niet op. De kleuters worden door juf Marinda op het plein verwelkomd en eventueel begeleid naar de deur van de klas alwaar de leerkracht de kinderen opwacht. De leerlingen van groep 3 gaan via de achterkant van de school, via de nooddeur van het lokaal, de klas in. Ook daar worden ze door de leerkracht bij de deur opgewacht. De leerlingen van groep 4 gaan via de nooddeur van de teamkamer naar binnen, ook daar staat de leerkracht ze op te wachten. De groepen 5 en 6 gaan via de hoofdingang naar binnen en de groepen 7 en 8 via de hoofdingang bij de kleuters.
  • Maandag hebben de groepen 3 t/m 8 hun eerste gymles van dit schooljaar in de gymzaal. Juf Marloes geeft de gymlessen op maandag. Ze hebben dan dus hun gymspullen nodig!  De tweede gymles is op vrijdag met juf Joyce, ook dan moeten ze hun gymspullen meenemen. 

Gym

Maandag (Vakleerkracht Marloes)

Vrijdag (Vakleerkracht Joyce)

08.30-09.15

Groep 8

08.30-09.15

Groep 7

09.15-10.00

Groep 4

09.15-10.00

Groep 3

10.00-10.45

Groep 5

10.00-10.45

Groep 6

10.45-11.30

Groep 6

10.45-11.30

Groep 5

11.30-12.15

Groep 7

11.30-12.15

Groep 8

13.00-13.45 (eigen leerkracht)

Groep 3

13.00-13.45 (eigen leerkracht)

Groep 4

 

 

 

 

 
We gaan er een mooi en leerzaam schooljaar van maken!
 
Met vriendelijke groet, namens het team,
 
Anneke van Vliet