Coronavirus
5 maart

Inline image

 

Leiderdorp, 5 maart 2020

 

Betreft: aangescherpt GGD-advies inzake coronavirus

 

 

Beste ouders/verzorgers van kinderen op de scholen van de PCBO,

 

Afgelopen maandag informeerden wij u over hoe wij omgaan met het coronavirus.

We hebben daarbij gesteld dat wij de richtlijnen van de RIVM en de GGD volgen.

 

In het landelijk advies van de GGD is nu een aanscherping. Dit advies is nu dat wanneer iemand in de afgelopen weken in een gebied* is geweest waar het coronavirus heerst, of in contact is geweest met besmette mensen én lichte luchtwegklachten heeft, hij of zij beter een of meerdere dagen thuis kan blijven om te zien hoe de klachten zich ontwikkelen.

Het gaat om de klachten hoesten en/of kortademigheid (ook zonder koorts) die binnen 14 dagen verschijnen. U begint met tellen van de 14 dagen vanaf de dag van thuiskomst. Klachten die verschijnen ná 14 dagen, duiden niet op het coronavirus, maar op een ander griepvirus.

 

Onze scholen zullen vanaf morgen de ouders van kinderen die in besmette gebieden zijn geweest, dan wel in contact zijn geweest met besmette personen én bovenstaande symptomen vertonen, verzoeken hun kind thuis te houden.

We doen dit met oog op de volksgezondheid in het algemeen en die van de ons toevertrouwde kinderen en onze medewerkers in het bijzonder. Deze maatregel blijft van kracht voor zowel kinderen als medewerkers zolang het GGD advies blijft gehandhaafd, naar verwachting in ieder geval nog een week.

 

We vragen ouders die afgelopen weken (inclusief de voorjaarsvakantie) in Noord-Italië zijn geweest, dit te melden bij de leerkracht en/of schooldirecteur, zodat we in gezamenlijkheid preventief oog kunnen houden op de gezondheid van de kinderen.

 

Voor algemene vragen over het coronavirus kunt u bellen met het landelijke nummer van het RIVM: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8.00-20.00 uur).

 

Wij vertrouwen erop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip.

 

Peter Laman

Directeur/bestuurder PCBO Leiderdorp

 

 

 

*China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran, Noord-Italië.

 

Inline image

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren