Actueel

Vanmorgen , woensdag 23 augustus 2023, hebben we met elkaar het nieuwe schooljaar en de schoo, geopend! Alle groepen hebben we met de leerkrachten aan de ouders voorgesteld. Natuurlijk mocht een van onze nieuwe leerkrachten, juf Janny, het lint doorknippen en daarmee het schooljaar opnenen. Daarna gingen alle groepen over de rode loper. Wat fijn dat iedereen er weer is, we hebben veel zin in het komende schooljaar!

 

rgaert

rgaertaer

 

Start nieuwe schooljaar!


Beste ouders/verzorgers,

 

Hopelijk heeft u allen een fijne zomer(vakantie) achter de rug.

Maandag gaat de school weer open en hopen we alle leerlingen vrolijk, gezond en uitgerust te mogen begroeten. We kijken ernaar uit om iedereen weer te zien!

 

Social Schools
Sinds 1 augustus maken we gebruik van het ouderportaal Social Schools, waarin u dit bericht nu ontvangt. De lay-out en functies zijn anders dan u gewend bent (en wij ook...) in SchouderCom. We vertrouwen op uw begrip, mochten er in deze beginfase nog wat wederzijdse 'wenmomenten' zijn!

 

Gymnastiek
De eerste schoolweek zal het gymrooster 'als vanouds' zijn. Dat betekent dat de groepen 4 t/m 8 maandag hun eerste gymles van dit schooljaar hebben. Deze kinderen hebben dus hun gymspullen nodig!
Op vrijdag hebben de groepen 3,5,6,7 en 8 gym. Uiteraard nemen zij dan ook gymspullen mee.

In de weken daarna is juf Marloes met zwangerschapsverlof en zal de leerkracht veranderen. U wordt hierover in de komende week geïnformeerd.

 

Groep 3
Tot de herfstvakantie mogen de ouders van groep 3 mee naar binnen om de leerlingen weg te brengen. Wel vragen we u tijdig de school weer te verlaten, zodat ook groep 3 op tijd aan de schooldag kan beginnen. Na de herfstvakantie neemt u afscheid op het schoolplein en gaan ze zelfstandig naar binnen.

 

Startgesprekken
Komende week ontvangt u de uitnodiging voor de startgesprekken van dit schooljaar, via het ouderportaal. Deze gesprekken zijn bedoeld voor de ouders/leerlingen die bij een andere leerkracht in een nieuwe groep komen of geheel nieuw zijn op 't Bolwerk. Vanaf groep 5 zijn ook de kinderen bij het gesprek aanwezig.

 

Jaaropening
Woensdag 23 augustus openen we aan het begin van de schooldag (8.30 uur) het schooljaar met alle groepen op ons schoolplein. U bent van harte welkom om hierbij als toeschouwer aanwezig te zijn. De leerlingen verzamelen dan bij hun eigen leerkracht.

 

Tot maandag!
We gaan er met elkaar een mooi en leerzaam schooljaar van maken!

 

Met vriendelijke groet, namens het team,

 

Anneke van Vliet
directeur

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren