Prismaklas

De Prisma Plusklas van de vier PCBO-scholen is er voor cognitief getalenteerde leerlingen uit groep 4 t/m 8 die méér nodig hebben dan het basisaanbod. Sommige leerlingen hebben een ontwikkelingsvoorsprong en hebben niet genoeg aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt. Om te voorzien in de onderwijsbehoefte van deze leerlingen hebben we een bovenschoolse Plusklas.

 

De doelstelling van onze Plusklas is tegemoet komen aan de specifieke behoeften van cognitief getalenteerde leerlingen zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied.

 

Eén dagdeel per twee weken zijn leerlingen uit de groepen 4/5 en 6/7/8 welkom om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten, waardoor zij volledig zichzelf kunnen zijn en zich niet hoeven aan te passen of in te houden. Zij ontdekken, dat er ook andere kinderen zijn die hetzelfde in elkaar zitten, er is herkenning. De werkhouding verbetert doordat leerlingen ervaren, dat er ook dingen zijn die niet in één keer perfect gaan, maar waar zij zich echt voor moeten inspannen.

 

In de Prisma Plusklas wordt op groepsniveau en individueel niveau gewerkt aan de doelen en vaardigheden van SLO (versie 2010).

 

Leren leren werkhouding, werken volgens plan en de manier van leren

Werken aan leerstrategieën en executieve functies in denken en doen.
Leren denken, analytisch, creatief en kritisch

Motiveren door uit te gaan van de interesse van de leerling, het aanbieden van leerstof op niveau en procesgericht leren werken;
Divergent denken;
Top-down denken: leren vanuit een einddoel en ontdekken wat de leerling nog mist en dit aanvullen;
Het proces is belangrijker dan het product.

Leren leven met inzicht in jezelf en het omgaan met anderen

Contact met ontwikkelingsgelijken en het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden.
 

De plusklas wordt gebruikt als aanzet tot verrijking van het onderwijspakket, waarbij de opdrachten in de klas worden afgemaakt. Tevens wordt de leerkracht hierdoor geholpen om ondersteuning te bieden aan cognitief getalenteerde leerlingen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren