Inloggen

PCB 't Bolwerk

preview
Weekbrief 2
Nationaal Plan Onderwijs

In de afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor het zogeheten Nationaal Programma Onderwijs (NPO). U heeft het wellicht in de media voorbij zien komen. Met deze eenmalige extra gelden kunnen scholen inzetten op het verder wegwerken van eventuele corona-achterstanden.

 

Alle scholen, ook 't Bolwerk, ontvangen deze gelden. Hoewel onze leerlingen in algemene zin heel behoorlijk (of zelfs goed) uit de coronatijd zijn gekomen, kunnen we dit bedrag uiteraard zinvol besteden. We hebben ervoor gekozen uit het NPO verschillende zaken te financieren, die een impuls geven aan het onderwijs van de kinderen. Zo hebben we 2 dagen per week een extra leerkracht in de school, die (groepjes) kinderen ondersteuning biedt op verschillende vakgebieden, hebben we vanaf 28 september vanaf groep 3 een ochtend per week extra onderwijsassistenten ingehuurd per groep en hebben we later dit jaar in de aanloop naar groep 8 wat intensievere ondersteuning in groep 7 en in aanloop naar de Brugklas in groep 8. Juf Marinda, onze eigen onderwijsassistent kan nu al haar tijd verdelen over de 2 kleutergroepen.

 

De volledige besteding van de NPO-gelden en de bijbehorende plannen zijn besproken met en goedgekeurd door zowel het schoolteam als de medezeggenschapsraad. 

 

 

Weerbaarheidstraining in groep 7

Gisteren is groep 7 begonnen aan de weerbaarheidstraining van en gegeven door de GGD. 

Deze bestaat uit 7 lessen, gegeven door een professionale weerbaarheidstrainer, in ons geval 'juf Sylvia'. Tijdens de training wordt het 'sociale systeem' in de groep aangepakt en wordt ingegaan op sociale interacties, grenzen aangeven, lichaamshouding en zelfbeeld, en zelfvertrouwen. Leerlingen ervaren wat weerbaarheid is, hoe (on)veiligheid kan voelen en ze leren hier naar te handelen.

Juf Sylvia heeft in de eerste les aandacht besteed aan 'stevig staan', 'nee zeggen als je iets niet goed vindt' en 'je eigen keuzes maken'. Een leerzame eerste kennismaking!

 

yymjnrdftyuj

Klassenouders gezocht!

gnbhznxrftg

 

Voor iedere groep zijn we op zoek naar het liefst 2 klassenouders.  De klassenouders werken nauw samen met de OuderRaad in de organisatie van schoolbrede activiteiten en zijn aanspreekpunt voor de leerkrachten in de praktische organisatie van o.a uitjes van de groep. Interesse? U kunt zich via de mail opgeven bij de groepsleerkracht. Wilt u helpen met de luizencontrole? Ook dat kunt u aangeven bij de groepsleerkracht.

Vacature MR

--------------------------------------------------------MR lid gezocht!!!---------------------------------------------------------------------

 

Vacature!
Welke ouder/verzorger wil graag aan de slag als MR-lid?

Net als elke school in Nederland, kent ‘t Bolwerk een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. De MR bestaat uit zes leden: drie personeelsleden (Marita van Bourgondien, Mirjam van Duijn en Jan van der Wel) en drie ouders (Sabine Piesens, Krijn Fieret en ….?). Voor de derde plaats in de oudergeleding hebben we een vacature.

In de MR praat en besluit u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Bijvoorbeeld over de begroting, de formatie, onderwijskundige verbeteringen en diverse andere schoolzaken. De directie en de MR werken hierbij nauw samen. We vergaderen ’s avonds op school en ongeveer zes keer per jaar.

 

Wordt u de nieuwe kandidaat? We horen graag van u!

We ontvangen graag uw gemotiveerde blijk van interesse per mail (via schoudercom) op: mrbolwerk@pcboleiderdorp.nl. Wij verzoeken u vriendelijk om dit Z.S.M. te doen. (In geval van meerdere kandidaten, vinden er verkiezingen plaats.)

 

hno;p

Belangrijke data
Startgesprekken:  1 september - 30 september
Informatieavonden: 13 september - 24 september
Studiedag, school gesloten: 20 sep, hele dag
Kamp groep 8: 28 sep - 1 oktober 2021
Vrije dag Leidens Ontzet: 4 okt, hele dag
Kinderboekenweek: 6 oktober - 17 oktober 
Schoolfotograaf: 13 oktober 08:40 - 12:30
Roostervrije dag groep 1 t/m 4: 15 okt, hele dag
Herfstvakantie: 16 okt - 24 oktober 2021
 
dfbvdf