Informatie nieuwe kleuters

Welkom bij de kleutergroepen van ’t Bolwerk.

We hebben 2 groepen;  de Lieveheersbeestjesgroep en de Vlindergroep. Beide groepen zijn een combinatie van groep 1 en 2 en nieuwe instroomkinderen. Hierdoor hebben we een mix van nieuwe kinderen en kinderen die al heel goed gewend zijn. De oudste kleuters kunnen de jongsten daardoor bij veel dingen helpen.

De schooltijden zijn van 8.40 tot 15.00 uur. Op woensdag van 8.40 tot 11.30 uur.  De school gaat open om 8.30 uur. De eerste 10 minuten, van 8.30 tot 8.40, zijn de inloop-minuten waarin u uw kind rustig in de klas kunt brengen.

De dag verloopt volgens een vast patroon met  kringactiviteiten en spelen en werken in de verschillende hoeken in de klas.. De kinderen kunnen zelf hun activiteiten kiezen op het keuzebord. Ook spelen we buiten op het plein en gymmen we in de speelzaal.

Er zijn 2 momenten van eten en drinken op een dag.

  • Om 10 uur zitten we in de kring voor eenpauze. Dan eten de kinderen een klein hapje, bij voorkeur fruit. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben wij de fruitdagen. Op woensdag mogen ze ook een klein koekje of iets dergelijks meenemen. Daarbij drinken ze wat. Deze 10 uur- hapjes kunnen’s ochtendsin de plastic bakken op de kast gedaan worden.

  • Om 12 uur lunchen we samen. Broodtrommeltjes en drinken kunnen in de koelkast in de klas bewaard worden, of in de eigen tas aan de kapstok.

Het is handig om tassen, bekers en bakjes van naam te voorzien. We willen graag stimuleren om gezond te eten, we verzoeken u daarom om zoveel mogelijk gezonde dingen mee te geven en geen snoep. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben we fruit-dag. Graag dan voor het hapje alleen fruit meegeven (of bijvoorbeeld stukjes  komkommer, paprika of tomaatjes). Fruit graag thuis schoonmaken. Geef een realistische hoeveelheid mee voor uw kind.

Voor het gymmen op school heeft uw kind gymkleren nodig. Graag een apart tasje met daarin gymschoenen en makkelijk zittende  kleding. Ook hier graag de naam van het kind op de kleding, schoenen en de tas. De gymtas kan op school blijven in de luizenzak, of in de rode manden naast de kapstok . Als het regent en we niet buiten kunnen spelen, gaan we wel eens extra naar de speelzaal. Onze vaste gymdagen zijn maandag en vrijdag.

Bij goed weer  gaan we drie keer per dag buiten spelen op ons kleuterplein. We hopen dat uw kind kleding aan heeft dat tegen een stootje kan en ook vuil mag worden. Ook graag altijd een passende jas, want het kan ’s ochtends vroeg nog heel fris zijn en we spelen ook buiten als het niet zo heel mooi weer is.

Als uw kind voor het eerst bij ons op school komt, zullen we na een paar weken een gesprek met u plannen om de eerste indrukken te bespreken. Door het jaar heen is er een aantal momenten voor een 10-minutengesprek over uw kind. U wordt daarvoor uitgenodigd. Daarnaast kunt u altijd zelf een afspraak maken met één van de leerkrachten.

Bij ziekte verzoeken wij u om uw kind telefonisch voor schooltijd af te melden.

We hopen op een fijne tijd voor uw kind bij ons op ’t Bolwerk!